Xanthangum, Chất tạo đặc

Qui Cách: 25 kg/thùng
Công Thức: Xanthan gum
Ngoại Quan: Bột màu trắng
Ứng Dụng: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088