Ure Humate, Ure Đen, Humate Ure

Qui Cách: 25 KG/BAO
Công Thức: Ure Humate
Ngoại Quan: Dạng viên màu đen
Ứng Dụng: Phân bón
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088