Thiourea

Qui Cách: 25 KG/BAO
Công Thức: CH4N2S
Ngoại Quan: Bột trắng
Ứng Dụng: Sản xuất phân bón lá
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088