Super Kali humate HP 09F

Qui Cách: 20 kg /bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: dạng vãy lớn màu đen lấ lánh
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: P.R.C

0918592088