Super kali humate HP 07P

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Dạng bột mịn màu đen óng ánh
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: P.R.C

0918592088