Super Kali humate - HP 07G

Qui Cách: 25 kg /bao giấy
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: dạng than đá vụn màu đen lấp lánh size 2-4mm
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: P.R.C

0918592088