Super Kali humate HP 05G

Qui Cách: 25 kg/bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: dạng than đá vụn màu đen lấp lánh
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: P.R.C

0918592088