Sulubor - Thổ Nhĩ Kỳ

Qui Cách: 20 kg/bao giấy
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể mịn trắng hồng
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

0918592088