SODIUM OTHER NITROPHENOLATE

Qui Cách: 25 kg / thùng tròn
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Bột màu đỏ
Ứng Dụng: chất tăng tưởng trong phân bón
Xuất Xứ: China

0918592088