Potassium sulphate - K2SO4 - Bỉ - bao trái cây

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: K2SO4
Ngoại Quan: Hạt nhỏ mảu trắng
Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất phân bón
Xuất Xứ: BỈ

0918592088