Potassium Sulphate - K2SO4 - Bỉ - bao màu trắng

Qui Cách: 25 kg/bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể trắng
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: Vương Quốc Bỉ

0918592088