Potassium Carbonate Kali Carbonate K2CO3

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: K2CO3
Ngoại Quan: Bột mảu trắng
Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất phân bón
Xuất Xứ: Hàn Quốc

0918592088