Paclobutrazol 95% - Paclo

Qui Cách: 25 KG/BAO
Công Thức: Paclobutrazol 95%
Ngoại Quan: Bột trắng
Ứng Dụng: Sản xuất phân bón lá
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088