Paclobutazol 20%

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Bột mảu trắng
Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất phân bón
Xuất Xứ: China

0918592088