Nitro benzen

Qui Cách: 200 KG/PHUY
Công Thức: C6H5NO2
Ngoại Quan: Chất lỏng màu vàng, mùi hôi khó chịu
Ứng Dụng: Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088