NAA- Anpha Napthalene Acid Acetic

Qui Cách: 25 kg/thùng
Công Thức: Anpha Napthalene Acid Acetic
Ngoại Quan: Bột trắng ngã vàng
Ứng Dụng: Dùng trong phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
Xuất Xứ: Ấn Độ

0918592088