MKP- ICL - Israel

Qui Cách: 25 kg /bao nhựa
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể trắng
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: Israel

0918592088