MKP 0-52-34 - China

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể trắng
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: China

0918592088