MAP - Mono Ammonium Phosphate

Qui Cách: 25kg/bao, 8 kg/bao
Công Thức: NH4H2PO4
Ngoại Quan: Tinh thể trắng
Ứng Dụng: Phân bón lá, Phân bón cao cấp
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088