MAP 10-50

Qui Cách: 50kg/ bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Bột mảu trắng
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: China

0918592088