KOH - Potassum Hydroxide Flakes - Hàn Quốc

Qui Cách: 25 KG/BAO
Công Thức: KOH 90%
Ngoại Quan: Vảy màu trắng
Ứng Dụng: Phân bón lá bà các ngành công nghiệp khác
Xuất Xứ: Hàn Quốc

0918592088