K2SO4 Con Cò

Qui Cách: 50 kg/bao
Công Thức: K2SO4
Ngoại Quan: Bột màu trắng
Ứng Dụng: Phân bón
Xuất Xứ: Pháp, Đài Loan

Hàm lượng

K2O: 50%-52%

0918592088