K2SiO3 - Kali Silicate - Potassium Silicate - Ân Độ

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: S
Ngoại Quan: Dạng tinh thể trắng
Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất phân bón
Xuất Xứ: Ấn Độ

0918592088