HODA-KALI HUMATE

Tên sản phẩm: HODA-KALI HUMATE

Tiêu chuẩn ký thuật:

- Humic acid: 70%

- Fulvic acid: 10%

- K2O: 10%

- Bao gói: 5kg/túi; 20kg/thùng

 

0918592088