HODA-KALI HUMATE

Tên sản phẩm: KALI HUMATE

Tiêu chuẩn ký thuật:

- Humic acid:65-80%

- Fulvic acid: 5-10%

- K2O hữu hiệu 8-10%

- Bao gói: 5kg/túi - 20kg/thùng.

 

Tên sản phẩm: KALI HUMATE

Tiêu chuẩn ký thuật:

- Humic acid:65-80%

- Fulvic acid: 5-10%

- K2O hữu hiệu 8-10%

- Bao gói: 5kg/túi - 20kg/thùng.

Loại cây trồng                          

  Liều lượng              Cách dùng              
cây lúa ,ngũ cốc

400-500g/500 lít nước

1.000-1.500gam/1000m2

Phun tưới cây con và phun qua lá ở giai đoạn đẻ nhánh nảy chồi , trổ bông,đậu trái
hoa màu

200-250g/500 lít nước

1.000-1.500gam/1000m2

Phun qua lá sau khi cấy,sau đó cứ 7-10 ngày phun một lần từ lúc ra hoa đến đậu trái
Cây ăn quả

400-500g/500 lít nước

1.500-2.0000gam/1000m2

Phun lên lá 3-5 lần trong thời kì sinh trưởng trước kì trổ bông
Hoa, cây cảnh

200-250g/500 lít nước

1.000-1.500gam/1000m2

Phun một lần trước khi trồng/cấy ghép,sau đó cứ 7-10 ngày phun một lần

Ưu điểm:
+ Tác dụng trên lá:
- Kích thích tăng trưởng thực vật (tăng sản lượng sinh khối)
- Tăng năng suất và nâng cao chất lượng cây trồng
- Cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng qua lá và rễ
- Cải thiện hiệu quả của thuốc trừ sâu
+ Tác dụng trên đất:
- Cải thiện cấu trúc đất
- Giảm tổn thất chất dinh dưỡng
- Cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng của hệ thống rễ
- Thúc đẩy phát triển gốc
- Tăng hoạt tính vi sinh của đất
- Tăng khả năng giữ nước và trao đổi cation
 Sử dụng:
- Phun trên lá: 0,2-0,3g/lít/m2 tán lá/lần, tháng/lần với cây cảnh và làm vườn
- Tưới gốc: 2g/lít/m2 tán lá/lần, tháng/lần đối với cây cảnh và làm vườn.
- Bón vào đất: 20 kg/ha/lần, trong các giai đoạn sinh trưởng đối với cây trồng nông nghiệp


 

0918592088