EDTA - Cu * Chelate Đồng - Ấn Độ

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể mịn màu xanh
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: Ân Độ

0918592088