EDTA Calcium * Chelate Canxi - Ấn Độ

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể mịn màu trắng
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: Ân Độ

0918592088