EDTA 2 Na * Chelate Sodium - Ấn Độ

Qui Cách: 25 kg/bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể trắng
Ứng Dụng: Dùng trong nông nghiệp
Xuất Xứ: Ân Độ

0918592088