DAP Lao Cai

Tên gọi: DAP Lao Cai

Chất lượng: 16 - 45

Ngoại quan: Vàng, xanh, đen, nâu

Bao gói: 50kg/bao

Ứng dụng: Dùng bón trực tiếp cho cây trồng, nguyên liệu sản xuất NPK

Xuất xứ: Việt Nam

0918592088