Canxi bo

Qui Cách: 25 kg /bao
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Dạng hạt màu vàng
Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất phân bón
Xuất Xứ: Trung Quốc

0918592088