Ca(NO3)2.4H2O - Calcium Nitrate - Ấn Độ

Qui Cách: 25kg/bao
Công Thức: Ca(NO3)2.4H2O
Ngoại Quan: Tinh thể trắng trong
Ứng Dụng: Sản xuất phân bón
Xuất Xứ: Ấn Độ, Trung Quốc

0918592088