Borax.5H2O - U.S.A

Qui Cách: 25 KG/BAO
Công Thức: Na2B4O7.5H2O
Ngoại Quan: Bột (hơi thô) màu trắng
Ứng Dụng: Phân bón
Xuất Xứ: USA

0918592088