Acid phoshorich - H3PO4

Qui Cách: 35 /Can
Công Thức: H3PO4
Ngoại Quan: Dạng nước trong suốt
Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất phân bón và công nghiệp
Xuất Xứ: Trung Quốc - Hàn Quốc - Đài Loan

Thông số
Ðơn vị
Giá trị
Hàm lượng H3PO4
% wt
85 min
Asen (As)
ppm
1 max
Clo (Cl)
ppm
5 max
Sunphat (SO4)
ppm
30 max
Fe
ppm
10 max
Kim loại nặng (As Pb)
ppm
10 max

0918592088