Acid Boric - U.S.A

Qui Cách: 25 kg /bao giấy
Công Thức: Đang cập nhật
Ngoại Quan: Tinh thể trắng
Ứng Dụng: Dùng trong sản xuất phân bón,
Xuất Xứ: U.S.A

0918592088